औरंगजेब चरित्र | Aurangzeb Information In Marathi

औरंगजेब चरित्र Aurangzeb Information In Marathi

औरंगजेब चरित्र – Aurangzeb Information In Marathi: औरंगजेब भारताचा एक महान मुघल शासक होता, ज्याने अनेक वर्षे भारतावर राज्य केले. तो सहाव्या क्रमांकाचा मुघल शासक होता, ज्याने भारतावर राज्य केले. औरंगजेबाने 1658 ते 1707 पर्यंत सुमारे 49 वर्षे राज्य केले, अकबरानंतर, मुघलच इतके दिवस राजाच्या सिंहासनावर राहिले. त्याच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्य पूर्णपणे हादरले आणि हळूहळू … Read more

error: Content is protected !!