Napoleon Bonaparte Information Marathi

Napoleon Bonaparte Information Marathi

About Napoleon Bonaparteइतिहासातील जगातील महान सेनापतींपैकी नेपोलियन यांची गणना केली जाते.त्यांनी फ्रान्समध्ये नेपोलियन कोड हा नवीन कायदा लागू केला. नेपोलियन : हा एक असा योद्धा होता ज्याला लोक स्वातंत्र्य आणि सुख देणारा मसीहा समजत होते. नेपोलियन हे मी म्हणत असे की, “जगामध्ये फक्त दोनच गोष्टी ताकत्वर आहे ती म्हणजे आत्मा आणि तलवार आणि शेवटी आत्मा … Read more

Join Information Marathi Group Join Group