Biography of Kiwi Bird in Marathi (किवी पक्षी) 

Biography of Kiwi Bird in Marathi

Biography of Kiwi Bird in Marathi (किवी पक्षी) Biography of Kiwi Bird in Marathi किवी हा न उडू शकणार्‍या पक्षांमधील एक पक्षी आहे याची तुलना शहामृग या पक्षाशी केली जाते Kiwi आणि शहामृग प्रमाणे जगामध्ये 60 अशा प्रजाती आहेत जे न उडू शकणाऱ्या पक्ष्यांमध्ये येते. पंख असूनही न उडणाऱ्या पक्ष्यांमध्ये याचा समावेश होतो. Kiwi हा … Read more