Rosalyn Yalow Nobel Prize

Rosalyn Yalow Nobel Prize

About Rosalyn YalowRosalyn Yalow Nobel Prize, Biography, Age, Height, Birthday, Birthplace, School, College, Photo, Wikipedia, Awards, Husband, Children. Rosalyn Yalow Nobel Prize Rosalyn Yalow एक अमेरिकन वैद्यकीय भौतिकशास्त्रज्ञ, आणि रेडिओइम्यूनोएसे तंत्राच्या विकासासाठी फिजिओलॉजी किंवा मेडिसीनमधील 1977 च्या नोबेल पुरस्कार (रॉजर गिलेमीन आणि अँड्र्यू शॅचली यांच्यासह) सह-विजेता होते. ती द्वितीय महिला (गेर्टी कोरी नंतर) आणि अमेरिकन-जन्मलेली … Read more

Join Information Marathi Group Join Group